Domů
Projekty

Název projektu: Zvýšení výrobních kapacit kovárny INPO s.r.o.

Registrační číslo projektu:
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006538


Anotace projektu:
Projekt se týká modernizace výrobního provozu kovárny INPO s.r.o. a rozšíření jeho kapacit o nové technologické celky pro nástrojárnu (příprava a zajištění vlastního procesu kování) a kovárnu (kovárenské technologické celky vč. opracování výkovků) se zaměřením na zápustkové výkovky. Jednoetapový projekt bude realizován v průběhu roku 2017.

Cíle projektu:
Pořízení moderních technologií do kovárenského procesu výroby:
1) Tryskací bubnové zařízení
2) Portálové frézovací centrum
3) Zařízení na defektoskopii
4) Částečná automatizace / robotizace operací na kovací lince LZK 1600/
5) Rychlořezná kotoučová pila


Klíčové výstupy projektu:
= zvýšení objemu finální produkce (předpokládaný nárůst odbytu dosahuje 21,7%)
= zvýšení přidané hodnoty
= zvýšení kvality výroby (zejména rozměrová přesnost výroby při velkých opakováních),
= vznik 6 nových pracovních míst v rámci realizace projektu,
= zvýšení konkurenceschopnosti firmy (možnost přijetí velkosériových zakázek),
= zvýšení hygieny a bezpečnosti práce v návaznosti na vybavení novými technologiemi